हुलाकी न्यूजः धनुषाको मथिलिा नगरपालकिाका कार्यालय र वडा कार्यालयहरु एक साताको लाग िबन्द गर्ने नर्णिय गरएिको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नयिन्त्रण एवम् समुदायस्तरमा कोरोना फैलनिे जोखमि कम गर्ने उद्देश्यका साथ साउन २७ गतेदेख िआगामी भदौ २ गतेसम्मको लाग िकार्यपालकिा र नगर भत्रिका वडा कार्यालयहरु बन्द गर्ने नर्णिय गरएिको नगरप्रमुख हरनिारायण महतोले जानकारी दएि ।

प्रदेश २ लगायत देशभर कोरोना महामारीको संक्रमण दर उच्च मात्रामा वृद्ध िभइरहेको अवस्थाले गर्दा देशका वभिन्नि क्षेत्रहरुमा लकडाउन र सटडाउनको अवस्था जारी रहेकोले यस्तो नर्णिय गरएिको नगरप्रमुख महतोले बताए ।

नगरकार्यपालकिाका कर्मचारीहरुलाई आवश्यक परेको समयमा जुनसुकै बेला कार्यालयमा उपस्थति हुन नगरपालकिाले आग्रह गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.