बृहत्तर जनकपुरमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै १० जना विरुद्ध मुद्दा दायर

हुलाकी न्यूज काठमाडौं : बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दश जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गराएको छ।

विहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा अख्तियारले बृहत्तरका तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर रायसहित दश जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ।

रंगभूमि मैदान(बारह विगहा), गंगासागर र तिरहुतीया गाछी संरक्षण कार्यलगायतको बिभिन्न आठवटा ठेक्काको बोपलत्र मुल्याङ्कन प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको ठहर अख्तियारको रहेको छ।

अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त बिवरण सबुतप्रमाण तथा कागजातको बिश्लेषण एंव अनुसन्धान हुँदा भारतीय सरकारको सहयोगमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, जनकपुरधामबाट सञ्चालित आठवटा परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको जनाइएको छ।

अख्तियारकाे प्रेस विज्ञप्ति

– मिति २०७५।०७।१५ गते
————————–—————
आरोप-पत्र दायर गरिएको
————————–
धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम स्थित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदबाट रंगभूमि मैदान, गंगासागर र तिरहुतीया गाछी संरक्षण कार्य लगायतको बिभिन्न आठवटा ठेक्काको बोपलत्र मुल्याङ्कन प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धानहुँदा अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त बिवरण सबुतप्रमाण तथा कागजातको बिश्लेषण एंव अनुसन्धान हुँदा भारतीय सरकारको सहयोगमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, जनकपुरधामबाट सञ्चालित आठवटा परियोजनामध्ये ठेक्का नं. GOI/RB02/067-68JNP, GOI/RB03/067-68JNP, GOI/RB04/067-68JNP, GOI/GD03/067JNP र GOI/GD04/076-068JNP गरी जम्मा पाचँवटा प्याकेजका बोलपत्रहरुको परिषदबाट गठित मुल्याङ्कन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्याङ्कन गर्दा लागत अनुमान अंकभन्दा ३० प्रतिशत भन्दा बढी घटेको कारण देखाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद नियमावली, २०५८ को नियम १५.९ को उपनियम ४ बमोजिम बोलपत्र अमान्य हुने जनाइ मुल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नगरी बदनियत वा लापरवाहीपूर्वक मूल्याङ्कन गरी सिफारिस भएको तथा सो बमोजिम नै बोपलत्र स्वीकृत गरेको कार्यवाट उक्त परिषदलाई हानीनोक्सानी भएको रकम रू ६२,८८,५६९।०८( बैसठ्ठी लाख अठासी हजार पाँच सय उनान्सत्तरी रुपैया आठ पैसा ( मू.अ.कर.बाहेक) एवं निर्माण कार्यका विभिन्न आइटमहमा ठेक्का सम्झौता भएको एकाईदरमा घटीबढी हुने गरी भेरिएशन आदेश स्विकृत गरेको कार्यबाट ठेक्का नं. GOI/RB०१/067-68JNP मा रू.९,८५,८३८।८४ ( नौ लाख पचासी हजार आठ सय अठतीस रुपैंया चौरासी मात्र ) र ठेक्का नं. GOI/GD०१/076-068JNP मा रू ३,५४,०९५ (तीन लाख चौवन्न हजार पन्चानब्बे मात्र)गरी कूल जम्मा रकम रू.७६,२८,५०२।९२ ( छयहत्तर लाख अठ्ठाएस हजार पाचँसय दुइ रूपैंया बयानब्बे पैसा ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम हिनामिना तथा हानिनोक्सानी गरेको देखिएकोले उक्त कार्यमा संलग्न बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका देहायका पदाधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदार कम्पनीका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि समेत १० जना उपर देहाय बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिमको सजायको मागदावी लिइ आज बिशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।
रामेश्वर दंगाल
सह-सचिव एवं प्रवक्ता

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.